... PKK VE KÜRT SORUNU Barutçu

pkk ve kürt sorununu biri birlerinden bağımsız düşünmek zorundayız Farklı düşünürsek yanıltıcı sonuçlara varırız....150 yıllık bir kürt sorunu Osmanlıdan günümüze kadar devam etmektedir.. cumhuriyet"le kazanılan kazanımlar ümmetçi anlayışı bertaraf ederek bireyi kutsamıştır. Kürt sorunu bence bir kimlik sorununda öte var olma sorunudur...! eşit vatandaşlık eşit haklar taleplerinin doğal yansımasıdır..yani vatandaşlık"da kendilerine bireysel haklarını sonuna kadar tanınma mücadelesidir..Bundan doğal hiç bir şey olamaz ..dillerini konuşma kültürlerini yaşatma zaten temel insan haklarının gerekliliğidir. Avrupa insan hakları bildirgesi ve insan hakları beyannamesi demokratik ülkelerin kapsama alanında olan haklardır bunu zaten Türkiye kendi kapsamına almıştır. demokrasi kültürümüz biraz ağır ve aksak çalışsa bile diyalog kanallarıyla sorunların üzerinden gelinir..Türkiye cumhuriyet "i kurucu unsuru bütün vatandaşların temel insan haklarına karşı bütünleştirici projelerini hiç bir etniksel unsurları ötekileştirmeden aynı potada altında bir ulus yaratmayı bilmiştir.Demokratikleşme süreci biraz sancılı olmuştur buda doğaldır.Bileşimi halk katmanlarına yaymada sorunlar olmaya devam etmiştir..Bireysel haklara sonuna kadar destek olmak ülkenin demokrasi kültürününde ayna olmaya adaydır.. kürt sorunu bireysel hakların çözümü ile eşdeğerdir..PKK sorunu ise 30 yıllık stalinist yıkıcı bölücü kollektifleşme bölünme sorunudur .Ayrıştırıcı bu terör örgütü sorunları Kürt sorunu üzerinden beslenerek kendini Kürt halkının temsilcisi gücü olarak gösterip ayrı bir statü özerklik anadilde eğitim iktidarı paylaşma gibi söylemleri bölücü örgüt üniter devletin altına dinamit koymaktır.- kürtçenin ilk okulda mecburi dil olması.
2- özerklik 3- türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. dili türkçedir." ibaresine, dili türkçe ve kürtçedir olarak değiştirilmesi.
3- türkiye cumhuriyeti; türkler, kürtler ve diğer azınlıklardan oluşan bir millettir ibaresinin anayasaya entegre edilmesi.
4- doğu ve güneydoğuda eskiden kürtçe olan yerleşim bölgelerine ait isimlerin iade edilmesi.
5- kürtçe isim özgürlüğü. kürt sorunu ile pkk sorunu aynı sorun değildir.ikisİ arasında nüansı anlamak lazım..BARUTÇU

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !