.......KEMALİST DEVRİM İP PARTİSİ Barutçu

 

kemalizmin doğuşu emperyalizme karşı ezilen halkların baş kaldırışıdır..Sömürgeci mandacı anlayışları Türk halkının özgürlük mücadelesidir . Etkilendiği alanlar Fransız devrimi Sovyet devrimi ile ilişkilendirilir ve beslenme alanları bunlar olsa bile kendi dünya görüşünü ortaya koyarak bu görüşleri bir potada eriterek ..6 ok devrimin manifestosunu ortaya çıkarmıştır.....! Kemalist devrim ne sağdır ne soldur kendine başına bir ideoloji alanıdır.. Bilimsel pozitif rasyonel yaşamı belirler laikliği ilke edinir ama hiç bir zaman sosyalizm"e ğeçişkenliği savunmaz. ..! Cumhuriyet ve demokrasi içinde kalmayı hedefler sınıfsal yapıları reddeder..! İlkesi bağımsızlıktır..İşçi Partisi ise sosyalist bir parti, fakat sürekli Kemalist Devrimi savunur . Çelişme yok mu?
İşçi Partisi, Bilimsel Sosyalizmi eylem kılavuzu olarak kabul eder ...!
Bilimsel Sosyalizm, felsefede diyalektik materyalizm, toplumsal bilimde ise Tarihsel Materyalizmden oluşur. 
Bu nedenle İşçi Partisi’nin Kemalist Devrime ve Kemalizme bakışı tarihsel materyalisttir. 
Kemalist Devrim, Türkiye’nin yüzyıldır yaşadığı mili demokratik devrim sürecinin en önemli devrimci atılımıdır. Ancak, tamamlanamadı, yarım kaldı. ip düşünceleri ve yol haritaları bunla paraleldir.......! 
Hiç kimse tarihe çalım atamaz, herhangi bir aşamanın üzerinden atlayamaz. Zaten görüyoruz, Türkiye’nin önündeki adım, emperyalizmden ve kapitalizm öncesi kalıntılardan kurtulmak, somut olarak mafya tarikat rejimini devirmek, bağımsız demokratik bir toplum kurmak ve kesintisiz olarak sosyalizme geçmek. 
Kemalist Devrimi tamamlamak, Tarihsel Materyalizmin önümüze koyduğu devrimci adımdır. Bunu reddedenler, Bilimsel Sosyalizmi de reddetmiş olurlar savını savunurlar..
Ezilen Dünya ülkelerinde, Bilimsel Sosyalist partiler, elbette öncelikle mili demokratik devrimin tamamlanması için mücadele edeceklerdir onların beslendikleri ideoloji bunu emreder.. kemalizmi kendi saflarına katmak bence ironizmdir.
Altı Ok, mili demokratik devrim programıdır. Bu program kafadan uydurulmamış, Türkiye’nin devrimci süreci içinde, pratik içinde oluşmuş. Daha önemlisi topluma malolmuş, çevresinde büyük güçleri toplamak mümkün. Altı Ok’u başka formülerlede ifade edebilirsin, ancak o zaman geniş halk kitlelerine Altı Ok kadar somut kavratamazsın. Çünkü Türkiye halkı o programı yaşamış, ne olduğunu biliyor, toplumsal bellekte yer etmiş. İşçi Partisi, fili tarif etmek yerine, fili somut olarak halkın önüne koyuyor kendi görüşlerine sosyalizme dayatarak farklı bir kemaliz anlayışı ortaya koymaktadırlar..
Ayrıca ve daha önemlisi, Altı Ok Türkiye tarihine yaslanıyor. Tarihsel materyalistiz diyoruz. Ne demek savlarıyla sosyalist ürünün kalesi olduklarını görmemek akıl dışıdır..
Madde zamanın içinde vardır. Zamanın dışında bir madde yoktur. Devrimci birikimi de zamanın, yani tarihin içinde oluşur. Türkiye’nin devrimci birikimi, somut olarak 1876 Meşrutiyeti ve 1908 Devrimi, Kemalist Devrim, 27 Mayıs 1960 hareketi ve sonrasındaki emekçi hareketi içinde oluştu. Bu birikimin en önemli halkası, Kemalist Devrim’dir. o nedenle Kemalist Devrim’e yaslanmak, tarihin içindeki maddeye yaslanmak, oradan güç ve enerji almaktır. Bunu üzerinden paradigmalarını yürütürler..
Makineyi çalıştıracaksın, sobayı yakacaksın, sana enerji lazım. Ben tarihin dışında, zamanın dışında bir enerji istiyorum diyebilir misin? Kömür, elektrik, petrol, hepsi zamanın içinde, tarihin içinde. Devrimin maddesi olan devrimci birikim de zamanın içindenden bakarak kendi siyasi görüşlerini bu türlü savunmaktadırlar..
İşçi Partisi, Bilimsel Sosyalist olduğu için geçmiş devrimci birikime dayanıyor. Çünkü maddeye dayanıyor. işci partisi devrim yapmak istediği için tarih içindeki devrimci birikimi son damlasına kadar değerlendirmeye çalışır Sürecin devamı sosyalizmdir....!. Burada tek fark M.K.kemalin ideolojisi ve devrim anlayışı tarihsel materyalist ile ilişkilendirmek bence doğru bir yol değildir. İp in hedefi sosyalizm"i ülkeye kemalist devrim sürecinden sonra dayatmasıdır..M.Kemal ideolojisi ne sağdır ne soldur.. Ne faşist tir ne sosyalist....HALKÇILIK VE DEVLETÇİLİKTİR.. BARUTÇU
Beğen ·  · 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !