........ HER ŞEY SANAL OLURSA .....! Barutçu

Ülkenin çivisi çıktımı her şey  biri birine karışır.. Doğruyu yanlış bulmak güçleşir. Kavramlar değişir ülkede sıkıntılar güncel yaşamım  bir parçasına dönüşür. Güven ;güvensizlik biri birleriyle örtüşür. Artık komplimanlar süreci belirler. Yapay ilişkiler "de  günü belirlemeye başlar. Siyasi iktidarın  dayatmaları ile  insanların davranış kültür örüntüleri   değiştirerek  ülkede bir   bilinmezlik denklemini oluşturur.Türkiye"deki tablo şu an bunla paralel bir yol  güzargahına doğru gidişatı görmek gerekir... Dikey büyüme yerine yatay büyüme .. Türkiye"nin en büyük sorunlarından biridir ekonomi  Yatay büyüme yerine obez büyüme ile sanal veriler ekonominin lokomotif gücü olmaya devam etmektedir. mali sektörün .  yerine reel ekonomin ülke ekonomi sinde dominat olmaması  ülkenin sanal obez bir üç kağıtçı ekonomisi  ile   ileride karşımıza büyük sorunlar çıkararak ülkenin liborlarla daha çok küresel sermayenin eseri olmaya devam edecektir.Kurtuluşun reçetesi milli ekonomiden geçer üretmek ve katma değer yaratmak bu  üretilenlerin hakça paylaşımı; devletin ekonomide belirleyeci rolünün  tekrar ekonomiye  katılması ile mümkündür.Her şeyin tek anahtarı   milli  bir hükümet.,milli bir duruş emperyalizme baş kaldıran ortak bir milli şuurla çözüleceğinden eminim . Liberal çözümler ülkenin kaotik bir sürecine götürdüğünü görmemek bence en büyük hatadır . Çözüm milli devlet"i yeniden inşa etmektir.. BARUTÇU

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !